Vergi incelemeleri sırasında mükelleflerin önemli haklarından birisi inceleme hakkında bilgi almaktır. “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri” belgesinin (bakınız http://www.vdk.gov.tr/file/?path=root/documents/dosya/mukellefhaklari.pdf ) 9 maddesinde: “Mükellef, vergi incelemesinin her safhasında inceleme süreci hakkında inceleme elemanından bilgi isteyebilir” ifadesi yer almaktadır. Aynı şekilde​ Mükellef Hakları Bildirgesi’nde de (bakınız http://www.gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/mukellef-haklari) “İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.” denmektedirVergi incelemeleri sırasında mükelleflerin önemli haklarından birisi inceleme hakkında bilgi almaktır. “Vergi İncelemelerinde Mükellef Hak ve Yükümlülükleri” belgesinin (bakınız http://www.vdk.gov.tr/file/?path=root/documents/dosya/mukellefhaklari.pdf ) 9 maddesinde: “Mükellef, vergi incelemesinin her safhasında inceleme süreci hakkında inceleme elemanından bilgi isteyebilir” ifadesi yer almaktadır. Aynı şekilde​ Mükellef Hakları Bildirgesi’nde de (bakınız http://www.gib.gov.tr/mukellef-hizmetleri/mukellef-haklari) “İncelemenin her aşamasında sizi bilgilendireceğiz.” denmektedir


Ancak maalesef teori ile pratik her zaman uyumlu olmuyor. Yazılanlarla gerçek hayat çoğu birbirine uymuyor ve zaman zaman mükellef hakları teoride kalıyor ve uygulanmıyor.

Mükellefler inceleme konusu, safhaları ve sonuçları hakkında bilgi talep ettiklerinde bu talepler karşılıksız kalabiliyor. İnceleme elemanları bu hakkı uygulamak konusunda isteksiz davranıyor; adeta incelemeyi mükellef çok da farkında olmadan, kendi varsayımlarına ve planlarına uygun sonuçlandırmak istiyorlar. Süreç boyunca inceleme elemanı bu doğrultuda kendi planına göre bilgiler, belgeler istiyor, incelemesini yürütüyor. Mükellef ise bu çalışmalardan çıkardığı sonuçlarla incelemenin yönünü, mahiyetini kestirmeye çalışıyor. İncelemenin en önemli dayanağı olan tutanağın imzalanması sırasında dahi incelemenin sonuçlarına dair bilgi verilmiyor. Dolayısıyla; inceleme tutanağını imzalayan mükellefler, sonuçları belli olmayan bir belgeyi imzalıyor, tutanakta yer alan tespitlerin satır aralarından, ''olsa olsa'' yaklaşımıyla muhtemel sonuçları tahmin etmeye çalışıyorlar. Bazen tahminlerle, vergi inceleme sonuçları arasında gerçekten sürpriz sayılabilecek farklılıklar oluşuyor; ciddi vergi ceza rakamları hatta hapis cezası ile sonuçlanabilecek Cumhuriyet Savcılığı’na verilen suç duyurusu raporları ile karşı karşıya kalınıyor.  

Bu sorunları ortadan kaldırmak amacıyla bu konuda Maliye Bakanlığınca 06.11.2015 tarih ve 29524 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan Yönetmelikle “Vergi İncelemelerinde Uyulacak Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik''in 16. maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

Tutanakta yer alan hususların vergi kanunları karşısında yapılması muhtemel işlemler bakımından ispatlama vasıtası olduğu ve yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu mükellefe izah edilir.”

Bu düzenleme ile artık incelemeye alınan mükellefler, daha vergi inceleme raporu ellerine ulaşmadan, tutanak aşamasında incelemenin muhtemel sonuçlarını öğrenebilecek ve bu bilgilendirme çerçevesinde tutanağı imzalayacak ve MUHTEMELen herhangi bir sürprizle karşılaşmayacaklar. Çünkü Mükellefe, “yapılması muhtemel işlemlerin neler olduğu” nasıl izah edileceği belirlenmemiştir. İzah yazılı mı, sözlü mü yapılacaktır?​ Ne tür detaylara yer verilecektir?

Bu konuda İdarece düzenleme yapılması beklenmeden, incelemeye tabi mükellefler, kendilerine izahat yapılıp yapılmadığını ve yapılan izahatın içeriğini en azından kendi ifadeleri ile inceleme tutanağa geçirtmelidirler. Ancak bu şekilde; haklar aranarak, savunularak, yapılan olumlu düzenlemeler hayat bulabilir ve daha adil ve şeffaf bir vergi incelemesi gerçekleşebilir.

  • Yazar: admin
  • Yayın Tarihi: Hizmetlerimiz
  • Oluşturulma tarihi: 2017-01-24
  • Giriş: 654
  • Yorum: 0
Etiketler:

Yorum: